دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : مهدی   کمالی دولت آبادی

پست الکترونیکی : kamalimehdi@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی تکنولوژی نساجی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه یزد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی تکنولوژی نساجی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی امیر کبیر

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مواد نساجی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه صنعتی لیبرتس (جمهوری چک)

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : کامپوزیت های نساجی
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : دانشگاه صنعتی آخن RWTH (آلمان)

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی نساجی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384/08/24

مهدی کمالی  دولت  آبادی

مهدی کمالی دولت آبادی

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

^